Pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana

Pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana Preuzeto sa sajta www.overa.rs „Odredbom člana 56a stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice … Настави са читањем Pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana