Uslovi za oslobođenje plaćanja poreza prilikom kupovine prvog stana

Uslovi za oslobođenje plaćanja poreza prilikom kupovine prvog stana ​ „Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. list SRJ“, br. 42/2002 – odluka SUS i „Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010 i 24/2011 – dalje: Zakon), porez … Настави са читањем Uslovi za oslobođenje plaćanja poreza prilikom kupovine prvog stana