Plac 20 ari Ugrinovci, Mihaila Lazarevića 63-69

Земљиште у грађевинском подручју на кат. парцели  1354/1 К.О. Угриновци,

два плаца по 1012 м2, власништво 1/1

Cena 60.000 €