Zemun – Novogradnja – Šilerova 52 – više stanova u ponudi

Zemun – Šilerova 52 – novogradnja

P/m²SpratStanCena €
44,80Priz.02118.272
44,46Priz.04117.374
59,49Priz.05157.053
55,72Priz.06147.100
65,77Ps19173.632
45,27Ps20119.512
59,49Ps23157.053
Cene stanova sa uračunatim PDV-om

Osnovni podaci

LokacijaBeograd – Zemun – Šilerova 52
NekretninaNovogradnja
UknjiženostGrađevinska dozvola
GrejanjeEtažno na struju
LiftDa
Rok završetka03/2024
InvestitorPARTNER PROJEKT DOO Beograd -Zemun

Cene stanova i garaža

StrukturaCena bez PDV-aCena sa PDV-om
Stanovi2.400 €/m²2.640 €/m²
Garažno mesto12.500 €15.000 €
Parking mesto8.000 €
Cene stanova i garaža – Zemun, Šilerova 52
default

Opis

U centru Zemuna, pored Doma zdravla u Šilerovoj ulici gradi se novi objekat izuzetno modernog dizajna. Stanovi su funkcionalni. U blizini se nalaze škola, obdaništa i objekati od vitalnog značaja.

Građevinska dozvola: ROP-BGDU-5061-CPIН-4/2022
20.10.2022. године
Šilerova 52
Broj stanova24
SpratnostPo+P+2+Ps
Ukupna bruto površina2.235,47m²
Ukupna neto površina1.046 m²
Broj garažnih i parking mesta26
Broj parce K.O. Zemun12438 i 12439

O gradnji i materijalima

 • etažno grejanje na struju
 • kvalitetna PVC stolarija sa troslojnim niskoemisionim staklom i PVC roletnom
 • zidovi su izgrađeni od termoblokova najvisih izolacijskih svojstava + fasadna izolacija
 • pregradni zidovi izgrađeni su od opeke
 • tarket podne obloge u sobama i trpezariji, a keramika I klase u kupatilima i kuhinji
 • linijski slivnici i staklene tuš kabine
 • tuš paravani od kaljenog stakla
 • ugradni vodokotlići
 • uvozna granitna keramika
 • sigurnosna ulazna vrata
 • optički priključak
 • interfon

Ponuda stanova

44,46 m²- stan br. 4

44,80 m²- stan br. 2 – prizemlje

45,27 m²- stan br. 20 – povučeni sprat

55,72 m²- stan br. 6 – prizemlje

59,49 m²- stan br. 5 i 23

65,77 m²- stan br. 19 – povučeni sprat


Lokacija


Galerija

Video zapis

O načinu gradnje

КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА
Фундирање објекта је на темељној плочи дебљине према статичком прорачуну (40 cm у делу гараже, и 40 cm у делу јаме за ауто-клацкалице и путнички лифт). Темељна плоча се поставља на слој неармираног бетона који штити хидроизолацију. Изнад темељне плоче се изводе слојеви пода подрума. Основни конструктивни склоп је од армиранобетноских платана, стубова и греда, димезија према прорачуну. Зидови подрума пројектовани су од армираног бетона d=20 цм. Ка бочним суседним парцелама и ка улици предвиђено је извођење потпорних зидова, до висине приземља. Потпорни зидови пројектовани су од армираног бетона d=20 цм. Зидови степеништа пројектовани су од армираног бетона d=20 цм, по целој висини. Зидови окна путничког лифта пројектовани су од армираног-бетона d=20 цм.

СПОЉАШЊИ ЗИДОВИ су од гитер блока дебљине d=20 цм на појединим местима ојачани армирано бетонским платнима.

ПРЕГРАДНИ ЗИДОВИ су од преградног блока дебљине d=10 цм. Обострано су малтерисани. Зидови између станова су сендвич зидови од блокова d=10 цм и камене вуне између d=5 цм. МЕЂУСПРАТНА КОНСТРУКЦИЈА је пројектована у виду пуне армирано-бетонске плоче дебљине d=20 цм.

ВЕРТИКАЛНА КОМУНИКАЦИЈА објекта решена је путничким лифтом и армирано-бетонским степеништем. За вентилацију и одимљавање степенишног простора користи се капак за излаз на кров. За вентилацију лифтовског окна предвиђен је отвор димензија 30×70цм, са вентилационом противкишном жалузином.

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА ОБЈЕКТА:
– Хоризонтална хидроизолација објекта поставља се испод темељне плоче, преко слоја неармираног бетона дебљине д =5 цм и штити слојем такође неармираног бетона дебљине д=5 цм. – Вертикална хидоризолација се поставља са спољне стране подрумских укопаних зидова.
– У подовима лођа поставља се хидроизолација изнад бетонске плоче, подиже се уз ободне зидове h=15 цм, а преко ње се поставља слој цеметног малтера у паду од 1% према одводу воде, са минималном дебљином слоја д=3 цм, а у малтер се полаже гранитна керамика
– Хидроизолација купатила, WC-а и кухиња предвиђена је у виду Hidromal-flex x 2, који се наноси на цементну кошуљицу у паду д=5 цм.
– Хидроизолација улазног дела решена је помоћу Hidromal-flex x 3 која се наноси на слој цементне кошуљице у паду, дебљине д=4 цм.

ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА се мора спровести на свим местима, са прописаним дебљинама и квалитетом. Сви фасадни зидови се изолују плочама од тврде камене вуне дебљине д=10цм, преко којих се поставља фасадна обрада – силиконско-силикатни малтер или фасадна опека Зидови ветробрана изоловани су помоћу камене вуне д=8 цм. Зидови степенишног простора изолују се и помоћу камене вуне д=5 цм, који се поставља са унутрашње стране степенишног зида. Зидови путничког лифта изолују се тако што се на спољну страну армирано-бетонског зида лифта (према стану) постављају плоче камене вуне д=5 цм. Термоизолација између два суседна стана решена је помоћу камене вуне дебљине д=5 цм. Термоизолација између грејаног и негрејаног простора (приземље-подрум) предвиђена је помоћу плоча камене вуне Кнауф ЦЛТ Ц1 д=10цм у делу подрума испод приземља, са доње стране плафонске плоче подрума. Термоизолација дела гараже испод слободне површине парцеле предвиђена је од плоча камене вуне Кнауф ЦЛТ Ц1 д=10 цм, који се поставља са доње стране армирано-бетонске плоче. Хоризонтална термоизолација између грејаних простора предвиђена је у виду екструдираног полистирена д=3цм, преко армирано-бетонске плоче. Термоизолација крова предвиђена је у виду тврде камене вуне д=10цм.

ОБРАДА ПОДОВА:
– обрада подова на лођама је предвиђена од гранитне керамике која се поставља у слоју цементне кошуљице са падом према сливнику
– обрада подова стамбених просторија је предвиђена од вишеслојног храстовог паркета који се поставља на цем.кош. лепљењем; ободне паркетне лајсне су од медијапана.
– обрада пода у мокрим чворовима (купатила и WЦ-у) је од керамичких плочица 1 класе, које се постављају у цем.малтеру; у купатилима извести падове према сливнику.
– обрада пода у гаражи је подирани бетон у паду 5-7цм
– обрада пода у техничким просторијама је подирани бетон
-обрада пода ходника и степеништа је од гранитних плоча које се постављају у слој цементног малтера

ОБРАДА ЗИДОВА:
– обрада зидова у стамбеним просторијама- где су зидови од гитер блока или опеке, зидове малтерисати у једном слоју дебљине 2цм продужним малтером, глетовање извршити из два слоја, а затим полудисперзивном бојом бојити у белом тону два пута.
– обрада зидова у мокрим чворовима (кухиња и купатило) је од гранитне керамике, и то у купатилима обрада зидова је од пода до плафона, док се у кухињи гранитне плочице на зидовима постављају до висине од 150цм од пода. Плочице поставити у слој цементног малтера д=2цм.
– обрада зидова у ходницима и степенишним просторијама је малтер д=1цм који се наноси преко слоја термоизолације, и који се боји полудисперзивном белом бојом у два слоја.
– обрада зидова у гаражама -зидови се раде у финој оплати тако да није потребно малтерисање.

ОБРАДА ПЛАФОНА:
– Све таванице урадити у глаткој оплати да се глетовање може извршити директно на бетонској подлози; пре глетовања замалтерисати све рупе; после глетовања у два слоја извршити бојење полудисперзивном бојом у два премаза.
– Таваница према подрумским просторијама је са доње стране обложе се термоизолацијом од камене вуне дебљине д=10цм (у делу испод објекта и слободне парцеле)
– У комуникационим просторијама
– степенишни простор плафон бојити полудисперзивном бојом у два слоја на глетованој површини, а у подрумским просторијама посном бојом у два слоја без глетовања.

ОБЛИКОВАЊЕ ФАСАДЕ Фасада објекта, пројектована је у виду гитер блока, изолација од камене вуне, са финалном фасадном обрадом у систему контактне фасаде и композитних плоча.

КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА Кров објекта је непроходан раван кров нагиба 2.5%, кровна конструкција је пуна аб плоча. Завршна обрада равног крова је ТПО мембрана. Излаз на кров (преко металног поклопца и металних пењалица) обезбеђен је из ходника на последњој етажи (повучени спрат).

ЛИМАРСКИ РАДОВИ на крову и фасади обухватају: обраду олука и олучних вертикала од поцинкованог лима; опшивање око димњака равним пластифицираним АЛ-лимом; обраду контакта кровне равни и вертикалног зида равним пластифицираним Ал-лимом.

УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА Сва унутрашња столарија је дрвена осим у подрумском делу. Врата између техничке просторије и степеница предвидети противпожарна. Ватроотпорност врата је 90 мин. Врата морају поседовати извештај о испитивању отпорности према пожару од 90 мин према стандарду СРПС У.Ј1.160. Врата између предпростора и гараже предвидети противпожарна. Ватроотпоност врата је 90 мин. Врата морају поседовати извештај о испитивању отпорности према пожару од 90 мин према стандарду СРПС У.Ј1.160. Врата на лифту на етажи подрума су предвиђена противдимна , све према детаљу произвођача и пројекту лифта. Сва пуна врата су са дуплошерованим крилом и чамовим довратником. На споју разнородних подова врата су снабдевена храстовим прагом или прелазном. Врата се уграђују мокрим поступком; испоручују се на градилиште финално обрађена. Улазна врата у станове су метална, сигурносна са сигурносним механизмом и сигурносном бравом.

СПОЉАШЊА СТОЛАРИЈА Сва фасадна столарија на објекту је од алу профила. Прозори су у тону по избору пројектанта, застакљена термопан лот трослојним стаклом, са одговарајућим оковома за класично или комбиновано отварање, а у зависности од предвиђене шеме отварања.
ИНСТАЛАЦИЈЕ – У објекту су предвиђене инсталације јаке и слабе струје, инсталације водовода и канализације, термотехничке инсталације, инсталације за дојаву пожара.